Prevajanje, prevodi, Slovenija, Übersetzer, prevodi iz slovenščine v nemščino, Übersetzungen Deutsch Slowenisch •• •   ϑϑ  Prevajanje Janja Modic s.p  ϑϑ
   •   Moje ime je Janja Modic. Prevajam besedila iz slovenskega v nemški jezik in obratno. Glavno področje moje dejavnosti so pravne pogodbe, zakonodaja, potrdila, spletne strani ipd., konsekutivno prevajanje pri notarjih ter lektoriranje nemških besedil.
   •   Mein Name ist Janja Modic. Ich bin Übersetzerin für die slowenische Sprache. Hauptsächlich verrichte ich Übersetzungen von unterschiedlichen Verträgen, Gesetzen, Bestätigungen aller Art, Webseiten u. Ä., konsekutives Dolmetschen bei Notaren sowie Lektorieren von deutschen Texten.

Prevajanje Janja Modic s.p.  |  Ljubljana, Slovenija

Vsebina spletne strani v slovenščini

Vsebina: filozofija

Filozofija

   Prevajanje je umetnost, ki od prevajalca zahteva popolno poznavanje izvornega in ciljnega jezika z vsemi njunimi potankostmi, slovnico, frazami, semantiko in sintakso. Poleg tega mora prevajalec poznati tudi kulturo pisca, njegovo narečje in narodne posebnosti, če hoče zagotoviti popoln prevod. Seveda so računalniški programi, s katerimi lahko prevajamo tako, da iz baze podatkov vnašamo odgovarjajoče dele ali segmente besedila, do neke mere zadovoljivi, če gre npr. za preprosta osebna pisma. Pa vendar mora prevajalec tudi to natančno obdelati, da doseže približen pomen. Pri zahtevnih besedilih pa tak program popolnoma odpove in le možgani prevajalca lahko opravijo to zahtevno nalogo. Seveda je slab prevod boljši kot noben prevod. Mnogokrat pa lahko slab prevod povzroči veliko gospodarsko škodo. In tu se lahko varčevanje pri ceni spremeni v finančno nesrečo. Tako je Rolls-Royce preimenoval svoj model, katerega je hotel poimenovati Silver Mist. Namogočo katastrofo je vodjo trženja opozoril prevajalec za nemški jezik, saj »Mist« v angleškem jeziku pomeni »megla« v nemškem pa »gnoj«. Tako poimenovanje modela bi za slavni RR pomenilo neslavni konec na nemškem trgu. Zato je vedno bolje prevajanje prepustiti prevajalcu, za katerega ste gotovi, da prevajanja ne prepušča računalniškemu programu in ga raje opravi sam – tako kot je potrebno: vrhunsko.