Prevajanje, prevodi, Slovenija, Übersetzer, prevodi iz slovenščine v nemščino, Übersetzungen Deutsch Slowenisch •• •   ϑϑ  Prevajanje Janja Modic s.p  ϑϑ
   •   Moje ime je Janja Modic. Prevajam besedila iz slovenskega v nemški jezik in obratno. Glavno področje moje dejavnosti so pravne pogodbe, zakonodaja, potrdila, spletne strani ipd., konsekutivno prevajanje pri notarjih ter lektoriranje nemških besedil.
   •   Mein Name ist Janja Modic. Ich bin Übersetzerin für die slowenische Sprache. Hauptsächlich verrichte ich Übersetzungen von unterschiedlichen Verträgen, Gesetzen, Bestätigungen aller Art, Webseiten u. Ä., konsekutives Dolmetschen bei Notaren sowie Lektorieren von deutschen Texten.

Prevajanje Janja Modic s.p.  |  Ljubljana, Slovenija

Vsebina spletne strani v slovenščini

Vsebina: vrste prevodov

Vrste prevodov in področja

1. Konsekutivno prevajanje pri poslovnih in notarskih sestankih;


2. Specializirana za pravna besedila, zakonodajo, pogodbe:

Zakonodaja vseh vrst, pravilnik o sistematizaciji delovnih mest, kolektivna pogodba (Ur. List RS 10/1998 z dne 12.2.1998), najemne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, ipd. Pogodbe o ustanavljanju družbe, pogodbe o najemanju posojil, bilance in plačilne liste, pooblastila, prodajni prospekt za prodajo delnic, dogovori o medsebojnem poslovanju, gradbena dokumentacija, naročila in pogodbe (Lidl, Spar), kupoprodajne pogodbe, tožbe in osnutki tožb, zemljiško knjižni izpiski, uvozno – izvozna dokumentacija, izvedeniška mnenja in poročila inšpekcij.

3. Splošni prevodi:

Opis čistilne naprave, obdelava odpadkov v SLO (poročilo), sporazumi o servisiranju, življenjepisi rektorjev, potrdila o bivališču, šolanju, spričevala, diplome, časopisni članki, reklamna sporočila, spletne strani.